Vibrace kamenů

 

Indické, buddhistické i původní americké obyvatelstva, nepochybují o tom, že energie existuje, a mají za to, že je podstatou veškerých forem života. Utváří každou lidskou bytost, rostliny, zvířata i kameny. Jde o primární životní energii, která cirkuluje a přináší život tělu i celému vesmíru. Pracují s ní energetické terapie, jako je ajurvéda, čchi-kung nebo akupunktura v čínské medicíně. 

Kámen má vlastní chemickou, fyzickou a energetickou strukturu. Některé kameny mají schopnost absorbovat nežádoucí energii, další vyzařují pozitivní vibrace. Existuje vztah mezi naší vlastní energetickou strukturou a strukturou krystalu, takže kámen s námi může začít rezonovat. Často nevěříme tomu, co vidíme (nebo vnímáme svými pěti smysly), ale náš svět je rozlehlý a záhadný a mnoho jevů zůstavá nevysvětlených. Na vlastní kůži zažívám vibrace krystalů během meditace i v běžném životě. Každý má svou vlastní víru ale byla by škoda připravit se o nástroje, které pro nás lidské bytosti mohou být přínosné. 

Dnes existuje několik proudů, které vysvětlují fungování kamenů. Někteří lidé mají zato, že kameny jsou psychickou oporou pro techniky wellness a osobního rozvoje. Jiní, jako já, věří na vibrační auru kamenů, tedy na neviditelnou energetickou vibraci. A další si myslí, že když je kámen přiložen na kůži, minerály, které ho tvoří, pronikají do těla, jsou absorbovány a působí na ně v buňkách jako léky. 

Nic z toho není jisté, ale nemůžeme ignorovat tisícileté tradice, které kamenům odedávna přisuzovaly dobré vlastnosti: Egypťané používali lapis lazuli, aby přenesl duši zemřelého na druhý břeh, američtí indiáni se chránili pomocí obsidiánu a beryl střežil ve středověku úrodu před špatným počasím.